Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove úspešne napreduje so školským projektom

Na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu sa rozbehli aktivity zamerané na rozvoj školského ekoprojektu v rámci ekovýchovy. Študenti sa snažia rozvíjať naraz viacej tém, oblastí v rámci tohto projektu.
Rozbehli aktivity zamerané na zavedenie triedeného zberu na škole, začali aj s tvorivými dielňami, kde si osvojili techniku výroby recyklovaného papiera a takisto aj techník na výzdobu plátenných tašiek z bavlny. Zapojili sa aj do aktivít propagácie FAIR TRADE (spravodlivý obchod), predávajú tieto výrobky a premietajú filmy zamerané na život pestovateľov a výrobcov produktov v krajinách tretieho sveta. O svojich aktivitách pravidelne informujú hlavne svoju komunitu v kostole a takisto publikujú tieto činnosti aj v lokálnych médiách (v novinách, v časopisoch a v rádiu Prešov).