Priatelia Zeme – SPZ analyzovali odpad v Žiari nad Hronom

22.03.2017

Mesto Žiar nad Hronom má záujem zvýšiť mieru recyklácie komunálnych odpadov. Rozhodlo sa pritom spolupracovať aj s Priateľmi Zeme – SPZ. Základom pri uskutočňovaní jednotlivých krokov by mala byť analýza zmesových komunálnych odpadov, ktorá sa uskutočnila pod vedením Branislava Moňoka. Analyzovala sa vzorka o hmotnosti takmer 1 tony odpadu zo zástavby bytových domov. Ukázalo sa, že v podmienkach Žiaru nad Hronom by sa dalo znížiť množstvo skládkovaného odpadu až o 83,5 %.

Kopa zmesového komunálneho odpadu pripravená na analýzuRučné dotrieďovanie zmesového komunálneho odpaduVáženie vytriedených zložiek odpadu
Cieľová skupina: obce / firmy | verejnosť