Kompostman (šot o kompostovaní)

Šot zaslaný do súťaže krátkych šotov o kompostovaní
autor: Júlia Ujháziová, Tomáš Oravec, Adam Lačný, Patrik Hucko, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice 

Táto podstránka bola vytvorená: 13. September 2014 - 10:17, naposledy bola upravená: 27. February 2015 - 12:44.