Priatelia Zeme Slovensko

15.05.2008
Viac než tisíc chránených území v Európe je vážne ohrozených projektmi dopravnej infraštruktúry, financovanými z fondov EÚ. Vyplýva to z novej správy environmentálnych organizácií BirdLife International, RSPB a ďalších, ktorú prezentovali v Európskom parlamente.
10.04.2008
Európska Únia a národné vlády musia venovať omnoho viac pozornosti sociologickým, ekologickým a environmentálnym dôsledkom produkcie a využívania palív z biomasy. Žiadajú to veľkomestá a mestá Klimatickej Aliancie v rezolúcií, ktorú schválili počas výročnej konferencie medzinárodnej Klimatickej Aliancie 1. až 4. apríla 2008 v Aachene a Heerlene.
07.04.2008
V dňoch 3. a 4. apríla 2008 sa v slovinskej Ľubľane uskutočnila v poradí už tretia konferencia s názvom Alternative ECOFIN. Jej nosnou témou bola ekonomická a finančná politika EÚ.
04.02.2008
Priatelia Zeme-CEPA vyzývajú ľudí, ktorí vstúpili do II. piliera, aby zvážili možnosť z neho vystúpiť. Majú na to ešte päť mesiacov – vláda otvorila II. pilier do 30. 6. 2008.
19.12.2007
Priatelia Zeme-CEPA predstavili starostom a poslancom podpolianskych obcí možnosti fungovania a financovania servisného centra pre Mikroregión Podpoľanie. To by im malo v priebehu budúceho roku začať pomáhať pri využívaní eurofondov.
12.12.2007
Rómske dievčatá z osady Lešť pri Banskej Bystrici požiadali Priateľov Zeme-CEPA, aby im umožnili diskutovať so zaujímavými ľuďmi a zúčastňovať sa rôznych exkurzií aj naďalej.
11.12.2007
Dôsledkom privatizácie vodárenských služieb Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti (StVS) a Podtatranskej vodárenskej spoločnosti (PVS) môže byť zrušenie všetkých dotácií z fondov Európskej únie.
04.12.2007
V banskobystrickom kine Urpín včera videlo 250 ľudí herecký koncert dvoch divadelných súborov. Divadlo z Pasáže, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím, uviedlo hru Robinson a rómske zoskupenie Bengále Čháve vyrozprávalo príbeh „Niečo z nášho života – Valaso amárestar dživipnaha.“
26.11.2007
V sobotu predstavil tím autorov odbornej verejnosti publikáciu „Kniha o chudobe: Spoločenské súvislosti a verejné politiky.“ Cieľom publikácie je čitateľom odborne a zároveň zrozumiteľne priblížiť chudobu na Slovensku, ako aj sociálne politiky, ktoré s ňou súvisia.
21.11.2007
Prednáškové turné Klíma bez hraníc, ktoré pre slovenské školy od septembra pripravili Priatelia Zeme–CEPA, je úspešné. Už sedem škôl sa zaviazalo, že bude triediť odpad, šetriť energie a do vyučovacieho programu zahrnie témy súvisiace s klímou.
19.11.2007
Legislatíva vyžaduje, aby sa pre každé chránené územie na Slovensku vypracoval osobitný program starostlivosti. Vďaka finančnej podpore švajčiarskej organizácie Pro Natura sa takýto dokument začína pripravovať aj pre Chránenú krajinnú oblasť Poľana (CHKO Poľana).
30.10.2007
V obci Tomášov na juhu Slovenska prestali obyvatelia páliť plasty po tom, ako samospráva vstúpila do Klimatickej Aliancie (KA). Obecné noviny začali uverejňovať články s environmentálnym zameraním, vďaka čomu triedi odpad takmer každý.
30.10.2007
Starostovia, poslanci a pracovníci obecných úradov a neziskových organizácií z Mikroregiónu Podpoľanie navštívili v utorok 23. októbra Strednú Moravu. Počas exkurzie, ktorú pre nich pripravili Priatelia Zeme–CEPA, sa stretli s predstaviteľmi obcí v okolí Přerova a oboznámili sa s tým, ako úspešne spolupracujú pri využívaní eurofondov.
19.09.2007
Obce Mikroregiónu Podpoľanie majú šancu zlepšiť využitie fondov EÚ, ak sa budú inšpirovať príkladom Západného Walesu. Toto bol jeden zo záverov seminára, ktorý sa uskutočnil v utorok 18.9. v Detve.
04.09.2007
Viac ako 2000 aktivistov z 80-tich krajín sveta príde zajtra do New Yorku na konferenciu s názvom „Klimatické zmeny: Ako nás všetkých ovplyvňujú.“ Zhrnú doterajšie vedecké zistenia a budú diskutovať o negatívnom vplyve klimatických zmien na najchudobnejšie štáty sveta, najmä o ich prístupe k vode a pôde.
30.08.2007
Začiatkom septembra začína celoslovenské turné seminárov a informačných stretnutí „Klíma bez hraníc“. Podujatia, ktoré sú určené predovšetkým pre pedagógov zo základných a stredných škôl, sú súčasťou medzinárodného projektu „Let the Sunshine in“.
28.08.2007
Koncert plný emócií predviedla vyše 300 divákom v obci Hronsek pri Banskej Bystrici Ida Kelarová. Česká speváčka rómskych pesničiek pozvala na sobotňajšie vystúpenie do artikulárneho kostolíka aj deti z osady Lešť. Ich spoločné predstavenie dojalo všetkých: „gadžov“ v hľadisku, aj Rómov na pódiu.
30.07.2007
Priatelia Zeme a nitriansky Ústav romologických štúdií (ÚRŠ) ponúkajú budúcim sociálnym pracovníkom šancu otestovať sa priamo v teréne. Vytvorili pre nich Centrum pre aplikáciu a prax, kde sa študenti zapájajú do aktivít s rómskymi deťmi, zbierajú informácie pre svoj výskum a sledujú tvorbu projektov.
22.06.2007
Organizácie Priatelia Zeme – CEPA, ZA MATKU ZEM a Centrum energetických alternatív na budúci týždeň predstavia vláde pozičný dokument o účelnom a efektívnom využívaní biomasy na Slovensku.
29.05.2007
Dievčatá z rómskej osady Lešť ukončili spoluprácu s Priateľmi Zeme - CEPA ako sa patrí. Samé zorganizovali Bašavel (oslavu), na ktorom sa diváci aj účinkujúci zabávali až do poslednej pesničky. V kultúrnom dome na Ponickej Huti tak minulý piatok v podaní talentovaných rómskych detí dominoval Hip-Hop, tanec a spev.
21.05.2007
Prezidenta Svetovej banky (SB) nemôže vyberať iba vláda Spojených štátov amerických. Jeho menovaniu by mala predchádzať širšia diskusia a rozhodujúcim kritériom musí byť odbornosť a nie národnosť. Myslia si to Priatelia Zeme čím podporujú zamestnancov Svetovej banky, ako aj ďalších 50 mimovládnych organizácií z celého sveta.
10.05.2007
Pozičný dokument o biomase (1) s názvom „Účelné a efektívne využívanie biomasy na Slovensku“ doposiaľ podporilo 19 organizácií (viď nižšie). Dokument, ktorý pripravili organizácie Priatelia Zeme-CEPA, o.z. ZA MATKU ZEM a Centrum energetických alternatív, stanovuje základné pravidlá pre využívanie biomasy na energetické účely.
02.05.2007
Slováci, Rakúšania aj Česi budú vedieť o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) viac. To, ako ich efektívne využívať v prospech vidieckych regiónov a životného prostredia im ukáže spoločný projekt troch organizácií: slovenských Priateľov Zeme – CEPA, českého Todera a rakúskych Klimabündnis.
16.04.2007
Rastúce ceny palív a energie ako aj strategické ciele EÚ v oblasti ochrany klímy pred znečisťovaním skleníkovými plynmi čoraz viac podčiarkujú potrebu využívania obnoviteľných energetických zdrojov. Významným obnoviteľným zdrojom energie je lesná a poľnohospodárska biomasa.
11.04.2007
Európski Priatelia Zeme a organizácia CEE Bankwatch Network vyzývajú predsedu Európskej komisie (EK) José Manuela Barossa a komisárov Danutu Hűbnerovú a Stavrosa Dimasa, aby sa zasadili za zmeny v návrhoch finančných plánov využívania eurofondov na roky 2007 až 2013. Návrhy nových členských štátov sú v protiklade s klimatickými cieľmi EÚ. V prípade Poľska by dokonca znamenali zvýšenie emisií oxidu uhličitého o 31 percent.
05.04.2007
Priatelia Zeme-CEPA včera zverejnili analýzu dodržiavania vládnych opatrení proti netransparentnosti, konfliktu záujmov a zneužívaniu fondov Európskej únie (EÚ).
23.02.2007
Vcelku opodstatnený strach z klimatických zmien a s ním spojený fenomén globálneho otepľovania neobchádza ani Slovensko. V snahe obmedziť nárast skleníkových plynov, ktoré sú jedným z dôvodov náhlych zmien počasia, sa aj u nás postupne rozbieha obchod s emisiami oxidu uhličitého. Keďže producenti majú jasný záujem ich objem znižovať, na ceste ako to dosiahnuť objavujú biomasu.
31.01.2007
Rozdelenie financií z fondov Európskej únie (EÚ) tak, ako ho navrhla vláda SR, nezohľadňuje záväzky Slovenska vyplývajúce zo zmluvy o vstupe. Programovacie dokumenty pre fondy EÚ, ktoré schválila vláda v decembri minulého roka, sú nastavené tak, že Slovensko nebude schopné dodržať prechodné obdobia v oblasti životného prostredia.
23.10.2006
Strategické zámery EÚ v oblasti energetiky ponúkajú členským štátom jedinečnú príležitosť pri zvyšovaní miery využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE). O tom, či Slovensko túto šancu využije, sa rozhoduje v týchto mesiacoch.
24.07.2006
Festival Bažant Pohoda má za sebou prvý zelený ročník. Postarali sa oň Priatelia Zeme, ktorí so stovkou dobrovoľníkov zabezpečovali triedenie odpadu v areáli festivalu. Tento rok bol vďaka tomu čistý a podarilo sa vytriediť 4,7 tony odpadov.
14.06.2006
Pôsobenie odchádzajúcej vlády charakterizovala v oblasti ochrany životného prostredia ľahostajnosť a neochota prijať systémové a účinné riešenia. Počas uplynulého volebného obdobia došlo v niektorých oblastiach dokonca k zhoršeniu situácie. Vláda napriek svojim možnostiam zabránila prijatiu potrebnej legislatívy. Prioritou sa totiž stali budúce investície, ktorým by takáto legislatíva bránila. Konštatujú to Priatelia Zeme-SPZ a Lesoochranárske zoskupenie VLK v predvolebnom odpočte.