Tlačové správy

Tlačová správa
06.02.2007
Priatelia Zeme - SPZ upozorňujú, že množstvo odpadov z nápojových PET obalov na Slovensku aj v EÚ neustále rastie. Na Slovensku tento nárast predstavoval od roku 2000 do roku 2004 až 5-tisíc ton. Organizácia považuje za veľmi nebezpečné, že sú dnes z trhu umelo vytláčané ekologickejšie vratné opakovane používané obaly jednorazovými.
Tlačová správa
06.02.2007
Priatelia Zeme-SPZ upozorňujú, že straty plánovanej spaľovne nebezpečného odpadu v Šali budú napokon hradiť občania. O negatívach projektu mieni organizácia informovať Európsku komisiu a poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Tlačová správa
06.02.2007
V súvislosti s plánovanou výstavbou spaľovne nebezpečného odpadu v Šali vypracovali Priatelia Zeme-SPZ odborný posudok vplyvov projektu na životné prostredie. Upozorňujú v ňom, že projekt obsahuje mnoho nedostatkov a že zamlčiava informácie, ktoré sú potrebné pre jeho objektívne posúdenie.
Tlačová správa
06.02.2007
Výstavbu spaľovní nebezpečného odpadu minulý týždeň odmietli v dvoch slovenských mestách - Šali a Tornali. Priatelia Zeme-SPZ to považujú za signál pre úrady aj priemyselné podniky, aby sa zamerali na čistejšie spôsoby nakladania s nebezpečným odpadom.
Tlačová správa
06.02.2007
Priatelia Zeme-SPZ na posledný júlový týždeň pripravili ôsmy ročník Ekotábora. Jeho účastníci absolvujú výúčbu tradičných remesiel, prednášky o ekológii a ľudských právach a budú si môcť vyskúšať aj prácu na ekofarme. Tábor určený predovšetkým mladým ľuďom, ale aj dospelým, sa uskutoční od 23. do 31. júla na Ranchi Transylwahnja pri Nižnej Kaloši v okrese Rimavská Sobota.
Tlačová správa
06.02.2007
Priatelia Zeme budú aj tento rok na festivale Pohoda informovať o environmentálnych a sociálne udržateľných riešeniach aktuálnych problémov.
Tlačová správa
06.02.2007
Na Slovensku nebude od 1. januára 2006 možné skládkovať a spaľovať bioodpad zo záhrad, parkov, cintorínov a z ďalšej zelene, tzv. zelený bioodpad. Pre obce to znamená povinnosť zabezpečiť jeho zhodnotenie, ak je súčasťou komunálnych odpadov.
Tlačová správa
06.02.2007
Viac ako tretinu z povaľujúcich sa odpadov na uliciach či v prírode tvoria nápojové obaly. Vyplýva to z Analýzy voľne pohodených odpadov v prostredí SR, ktorú vypracovala Katedra environmentálneho inžinierstva Technickej univerzity (KEI TU) vo Zvolene. Podľa štúdie sa nápojové obaly podieľajú na objeme nezákonne odhodených odpadov až 38 percentami a tvoria až 35,9 percenta ich hmotnosti.
Tlačová správa
06.02.2007
Slovensko za posledný rok zaznamenalo 6 zámerov v súvislosti s výstavbou spaľovní nebezpečných odpadov. Podľa Priateľov Zeme-SPZ je takýto vývoj poľutovaniahodný a naznačuje zaostávanie za vyspelými krajinami, ktoré spaľovne nahrádzajú čistejšími a lacnejšími alternatívami.
Tlačová správa
06.02.2007
Priatelia Zeme-SPZ navštívia počas najbližších dvoch týždňov desať slovenských miest s novou kampaňou "Správa vo fľaši". Jej cieľom je znížiť znečisťovanie prostredia narastajúcim množstvom odpadov z nápojových obalov. Prostredníctvom originálnych správ chcú zvýšiť tlak na zavedenie zálohovania.
Tlačová správa
06.02.2007
Počas prvého týždňa informačného turné vyzbierali Priatelia Zeme-SPZ osemsto správ vo fľaši pre predsedu vlády. Obyvatelia Slovenska takto upozorňujú na problém znečistenia prostredia odpadmi z nápojových obalov a žiadajú zavedenie zálohovania.
Tlačová správa
06.02.2007
Chemický priemysel v Európe sa podľa Priateľov Zeme usiluje oslabiť pripravované nariadenie EÚ, ktoré má regulovať používanie a registráciu chemikálií, tzv. REACH. Podľa organizácie to znamená, že priemysel dáva prednosť zisku pred zdravím a životným prostredím. Tvrdenie dokumentuje v štúdii, ktorá upozorňuje, že Európskej rade chemického priemyslu na udržateľnosti a transparentnosti nezáleží.
Tlačová správa
06.02.2007
Spôsob, akým v súčasnosti väčšina zdravotníckych zariadení nakladá s odpadmi, zbytočne poškodzuje životné prostredie, ohrozuje zdravie pacientov a predražuje ich prevádzku. Priatelia Zeme-SPZ o tomto probléme dnes v Žiline zorganizovali odbornú konferenciu pre zdravotícke zariadenia a štátnu správu.
Tlačová správa
06.02.2007
Európsky parlament (EP) vo štvrtok v prvom čítaní schválil nariadenie, ktoré má regulovať používanie chemických látok – tzv. REACH. Priatelia Zeme vítajú, že urobil dôležitý krok smerom k nahradeniu nebezpečných chemikálií zdravšími alternatívami. Spolu s ďalšími organizáciami však vyjadrili poľutovanie nad tým, že poslanci EP zatiaľ hlasovali za výnimku testovať a poskytovať informácie o zdravotných a ekologických dopadoch tisícok chemikálií. O množstve nebezpečných chemikálií by sme tak ďalej nemali dostatok informácií a ďalej by unikali kontrole.
Tlačová správa
06.02.2007
V súvislosti s novými zákonnými povinnosťami a trendmi v oblasti odpadového hospodárstva organizujú Priatelia Zeme-SPZ v decembri odborné semináre. Ich cieľom je pomôcť samosprávam zorientovať sa v ich právach a povinnostiach a poskytnúť im praktické informácie.
Tlačová správa
06.02.2007
Rada EÚ pre hospodársku súťaž tento týždeň nevyužila možnosť zabezpečiť vyššiu ochranu zdravia a životného prostredia. Ministri hospodárstva na jej mimoriadnom zasadnutí rozhodovali o ďalšom osude nariadenia o regulácii chemikálii, tzv. REACH (1), ktoré v novembri schválil Európsky parlament.
Tlačová správa
06.02.2007
Priateľom Zeme sa v roku 2005 podarilo poukázať na niekoľko problémov a dosiahnuť zmeny k lepšiemu.
Tlačová správa
24.01.2007
Obce a mestá na Slovensku majú od 1. januára novú povinnosť. Musia zabezpečiť zhodnotenie bioodpadu zo záhrad, parkov, cintorínov a z ďalšej zelene, teda tzv. zeleného bioodpadu. Nesmú ho spaľovať ani skládkovať.
Tlačová správa
24.01.2007
Európska komisia (EK) v decembri prišla s dvoma návrhmi, ktoré upravujú legislatívu v oblasti odpadov . Environmentálne organizácie varujú, že ich prijatie nepovedie ku kvalitnejšiemu odpadovému hospodárstvu, ale že môže naopak spôsobiť ďalšie poškodzovanie životného prostredia. Návrhy sa zmierujú s nárastom množstvom odpadov a znamenajú aj podporu spaľovania namiesto recyklácie. Mimovládne organizácie preto apelujú na jednotlivé vlády členských krajín, aby návrhy v takejto podobe nepodporili.
Tlačová správa
24.01.2007
Priatelia Zeme-SPZ a Greenpeace vítajú schválenie projektu, vďaka ktorému sa skončí spaľovanie toxických PCB na Slovensku. Technológie na zneškodnenie jedovatých látok z odpadov získa krajina vďaka prostriedkom z OSN z fondu GEF (1)