Články

27.12.2010
Dážďovka Žofka a jej zážitky - pozrite si zaujímavý komiks o kompostovaní

Tento komiks vyrobila organizácia Ekodomov (www.ekodomov.cz), do slovenčiny preložili Priatelia Zeme - SPZ. Komiks tvorí 12 dielov.

26.06.2010

Často sa v časopisoch so záhradkárskou tematikou stretávam s tvrdeniami, že burina do kompostoviska nepatrí. Je to pravda? Mne je ľúto vyhadzovať burinu do kontajnera. Viete mi poradiť, čo teda mám robiť s burinou?

15.03.2010

Oslovili ma vaše články o kompostovaní. Doma už triedim všetko okrem bioodpadu. Viete mi poradiť, čo s ním môžem robiť, keď bývam v bytovom dome na sídlisku?

20.07.2009
Celkový pohľad na Zberný dvor v obci Horní Suchá.

Obec Horní Suchá sa nachádza na východe Českej republiky medzi mestami Karviná, Havířov a Český Těšín v blízkosti hranice s Poľskom. Má rozlohu 980 ha. Ku dňu 31.12.2007 žilo v obci 4 498 obyvateľov, čo ju radí medzi stredne veľké obce regiónu.

01.02.2008

Udržateľné hospodárenie s biologicky rozložiteľným odpadom (bioodpadom) nadobúda v celej Európe stále väčší význam. Európska smernica 1999/31/EC o skládkach odpadu stanovila všetkým členským štátom Európskej únie povinnosť postupne znižovať množstvo skládkovaného komunálneho bioodpadu. Jednotlivé ciele boli stanovené takto: znížiť množstvo bioodpadu na skládkach do roku 2010 o 25% oproti roku 1995, do roku 2013 o 50% a do roku 2020 o 65%.