Tlačové správy

Tlačová správa
12.02.2007
Priatelia Zeme vyzývajú europoslancov aby zajtra hlasovali za znižovanie a recyklovanie odpadov namiesto ich drahšieho a neekologického spaľovania. Európsky parlament rokuje o Smernici o odpadoch, ktorá môže spôsobiť, že sa k nám začne z bohatých krajín dovážať odpad. Poslanci svojim postojom verejnosti zároveň ukážu, či si na Slovensku želajú vyššiu zamestnanosť a či berú hrozbu globálneho otepľovania vážne.
Tlačová správa
06.02.2007
Spoločnosť priateľov Zeme počas celoslovenského týždňa aktivít pre menej odpadu s názvom SMERUJEME K NULOVÉMU ODPADU - PRIDAJTE SA AJ VY! bude v Košiciach a blízkom okolí realizovať viacero akcií:
Tlačová správa
06.02.2007
Sú všade okolo nás, bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali. Smraškodi.
Tlačová správa
06.02.2007
Spoločnosť priateľov Zeme (SPZ) upozornila poslancov Národnej rady SR na podvod, ktorým sa istí lobbisti znečisťovateľov snažia vyškrtnúť zo zákona o obaloch dôležité ustanovenie umožňujúce zálohovať ekologicky škodlivé obaly. Vytvorili by sa tým predpoklady pre väčšie znečisťovanie životného prostredia odpadmi z nápojových obalov.
Tlačová správa
06.02.2007
Praktické informácie o znižovaní vzniku a škodlivosti odpadov, motivačnom triedenom zbere pre recykláciu, šetrení peňazí občanov a obcí ... budú prezentované na seminároch Spoločnosti priateľov Zeme „Trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi“.
Tlačová správa
06.02.2007
Odborná komisia zložená z odborníkov, známych osobností a zástupcov mimovládnych organizácií vyhlásila výsledky ankety.
Tlačová správa
06.02.2007
Kosit a.s.* piaty mesiac odmieta poskytnúť informácie o ekonomických a ekologických dopadoch rekonštrukcie spaľovne komunálneho odpadu (TKO) pri Košiciach občianskym združeniam.
Tlačová správa
06.02.2007
Priatelia Zeme dajú analyzovať slepačie vajcia z okolia košickej spaľovne odpadov pre zistenie obsahu jedovatých dioxínov
Tlačová správa
06.02.2007
Až takmer štvornásobne prekračujú hodnoty dioxínov* v slepačích vajciach z obcí z okolia košickej spaľovne komunálnych odpadov normy EÚ. Analýza, ktorú si nechali vypracovať Priatelia Zeme - SPZ**, navyše ukazuje aj dvojnásobné prekročenie limitov, ktoré navrhuje EÚ pre polychlórované bifenyly (PCB).
Tlačová správa
06.02.2007
Na Slovensku od 1. januára 2006 nebude možné skládkovať a spaľovať bioodpad zo záhrad, parkov, cintorínov a z ďalšej zelene. Obce teda budú musieť zabezpečiť zhodnotenie týchto odpadov z pozemkov právnických, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálnych odpadov. Priatelia Zeme - SPZ však upozorňujú, že si mnohé mestá a obce túto povinnosť zatiaľ neuvedomujú. Iné zas nevedia ako lacno a jednoducho zabezpečiť využitie biodoapadov vznikajúcich na ich území.
Tlačová správa
06.02.2007
Priatelia Zeme-SPZ v marci upozornili, že vzorky slepačích vajec z okolia košickej spaľovne obsahujú štyrikrát viac jedovatých dioxínov, ako povoľujú limity EÚ. Tento týždeň boli zverejnené výsledky analýz v ďalších šestnástich krajinách. Údaje, ktoré priniesli, sú alarmujúce.
Tlačová správa
06.02.2007
Obce a mestá budú musieť od 1. januára 2006 zabezpečiť využitie biologických odpadov zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a inej zelene.
Tlačová správa
06.02.2007
Priatelia Zeme – SPZ dnes začínajú sériu podujatí, ktorých cieľom je propagácia separovaného zberu a kompostovania. Zúčastnia sa na medzinárodnom veľtrhu v banskobystrickom výstavisku BB Expo, ktorý začína dnes a potrvá do 6. mája. Tento rok je jeho súčasťou aj prezentácia recyklácie, inovácie a separácie druhotných surovín. Stánok Priateľov Zeme - SPZ sa potom presunie do Bratislavy, kde bude od 10. do 12. mája medzinárodný chemický veľtrh Incheba a zároveň aj Snem ZMOSu.
Tlačová správa
06.02.2007
Priatelia Zeme - SPZ v spolupráci s obecným úradom dnes v Palárikove zahájili Dni aktivít o ekologickom nakladaní s odpadmi. Séria podujatí vyvrcholí v pondelok, počas Dňa otvorených dverí. Je určený najmä zástupcom samospráv, ktorí chcú zvýšiť mieru recyklácie a kompostovania odpadu.
Tlačová správa
06.02.2007
Krajiny, ktoré podpísali Štokholmský dohovor o toxických látkach (POPs), počas prvej výročnej konferencie spravili ďalší krok k prísnejšej ochrane ľudského zdravia a životného prostredia. Konferencia v Uruguaji sa uskutočnila krátko po tom, čo Priatelia Zeme - SPZ upozornili na vysoký obsah toxických látok v slepačích vajciach v okolí košickej spaľovne. Namerané hodnoty dioxínov vo vajciach tu štvornásobne prekročili limity EÚ. Na konferencii v Urugaji sa minulý týždeň zúčastnili aj delegáti zo Slovenska.
Tlačová správa
06.02.2007
Takmer všetky veľké obchody porušujú zákon o obaloch. Ten im stanovuje povinnosť ponúkať nápoje aj v ekologickejších opakovane používaných obaloch. "Dochádza tak k porušeniu práva na možnosť výberu ekologickejších obalov, ktoré sú v konečnom dôsledku lacnejšie," upozorňuje Ladislav Hegyi z Priateľov Zeme - SPZ. Organizácia v tejto súvislosti podala podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu.
Tlačová správa
06.02.2007
Množstvo odpadov z nápojových PET obalov na Slovensku od roku 2000 do roku 2004 narástlo zo 7- na 12-tisíc ton. V "starých" štátoch EÚ narástol objem odpadov z obalov od roku 1997 do roku 2000 o 7 percent. V súčasnosti sú z trhu umelo vytláčané ekologickejšie vratné opakovane používané obaly jednorazovými, ktoré sú pre životné prostredie škodlivejšie.
Tlačová správa
06.02.2007
Priatelia Zeme - SPZ upozorňujú, že množstvo odpadov z nápojových PET obalov na Slovensku aj v EÚ neustále rastie. Na Slovensku tento nárast predstavoval od roku 2000 do roku 2004 až 5-tisíc ton. Organizácia považuje za veľmi nebezpečné, že sú dnes z trhu umelo vytláčané ekologickejšie vratné opakovane používané obaly jednorazovými.
Tlačová správa
06.02.2007
Priatelia Zeme-SPZ upozorňujú, že straty plánovanej spaľovne nebezpečného odpadu v Šali budú napokon hradiť občania. O negatívach projektu mieni organizácia informovať Európsku komisiu a poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Tlačová správa
06.02.2007
V súvislosti s plánovanou výstavbou spaľovne nebezpečného odpadu v Šali vypracovali Priatelia Zeme-SPZ odborný posudok vplyvov projektu na životné prostredie. Upozorňujú v ňom, že projekt obsahuje mnoho nedostatkov a že zamlčiava informácie, ktoré sú potrebné pre jeho objektívne posúdenie.