Akcie

21.07.2007
29.07.2007
Desiaty ročník ekotábora Priateľov Zeme.
24.02.2007
25.02.2007
...alebo stretnutie ľudí, ktorí chcú pomôcť životnému prostrediu
12.12.2006
13.12.2006
Zmena legislatívy týkajúca sa odpadového hospodárstva vo vzťahu k biologicky rozložiteľným odpadom, nové trendy a technológie zberu a zhodnocovania odpadov, množstvo nových poznatkov o možnostiach využívania odpadov, narastajúce poplatky za zneškodňovanie odpadov..., to je len niekoľko dôvodov, ktoré nás vedú k výmene doterajších systémov nakladania s odpadmi v obciach za nové a progresívnejšie spôsoby. >> Prejsť na prezentácie zo seminára
21.11.2006
Prax v nakladaní s odpadom v okolitých krajinách sa začína meniť. Nemocnice, ktoré začali realizovať program pre zníženie množstva odpadu s dôrazom na správnu klasifikáciu a separáciu, dosiahli v krátkom období výrazné úspory finančných prostriedkov a mohli ich využiť na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti.
01.08.2006
Verejná cyklojazda s medzinárodnou účasťou.
22.07.2006
30.07.2006
Ekotábor Priateľov Zeme - SPZ
12.12.2005
14.12.2005
Priatelia Zeme - SPZ Vás pozývajú na odborné semináre >> Prejsť na prezentácie zo seminára
17.10.2005
Nárast používania jednorazových nápojových obalov a ich presadzovanie obchodnými reťazcami spôsobil v posledných rokoch nárast odpadov z týchto obalov. Výsledok môžeme dennodenne vidieť aj vo svojom okolí, keďže nemalá časť týchto obalov končí často pohodená na verejných priestranstvách alebo v prírode.