Premietanie filmu Bez odpadu! a diskusia o odpadoch v našom meste a krajine

Je možné neprodukovať odpad? Partneri Jen a Grant sa pustili do netradičného súperenia: koho kôš bude po roku dobrovoľnej skromnosti prázdnejší? Čo všetko ich toto úsilie stálo a čo im prinieslo? Filmový dokument je osobným príbehom dvoch mladých ľudí, ktorý vyvolá množstvo úsmevov a môže inšpirovať zmeny v správaní každého z nás. Prináša však tiež mrazivé súvislosti o globálnych dopadoch nadmerne konzumnej civilizácie.

Po premietnutí filmu diskusia s odborníkmi na odpady o aktuálnej situácii na Slovensku – na úrovni miest, kde sa podujatia konajú, ako aj z pohľadu každodenného života a bežnej domácnosti. 

Začiatok: 26.02.2018

Koniec: 31.03.2018

Miesto konania:

Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice

 

Premietania pre verejnosť:

 • 26. februára 2018, 17:30 – 20:00: KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava,
  4. poschodie Obchodného domu Dunaj, vchod zozadu z Nedbalovej ulice, http://www.kcdunaj.sk/kontakt
  Na otázky z publika budú odpovedať:
  - Eleonóra Šuplatová, riaditeľka odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR
  - Petra Slezáková, Zero Waste Slovakia
  - Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
   
 • 7. marca 2018, 18:00 – 20:30: Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
  http://www.k13.sk/kontakt/
  Na otázky z publika budú odpovedať:
  pozvaní sú zástupcovia mesta s pracovným zameraním na odpadové hospodárstvo (po potvrdení účasti údaje doplníme)
  - Petra Slezáková, Zero Waste Slovakia
  - Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
    
 • 14. marca 2018, 18:00 – 20:30: Múzeum SNP, Kapitulská 23, Banská Bystrica
  http://www.muzeumsnp.sk/muzeum-snp/kontakty/
  Na otázky z publika budú odpovedať:
  pozvaní sú zástupcovia mesta s pracovným zameraním na odpadové hospodárstvo (po potvrdení účasti údaje doplníme)
  - Petra Slezáková, Zero Waste Slovakia
  - Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
   
 • 22. marca 2018, 17:30 - 20:30: Stanica Žilina-Záriečie, Závodská cesta 3/2844, Žilina
  https://www.stanica.sk/
  Na otázky z publika budú odpovedať:
  pozvaní sú zástupcovia mesta s pracovným zameraním na odpadové hospodárstvo (po potvrdení účasti údaje doplníme)
  - Petra Slezáková, Zero Waste Slovakia
  - Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
   

Premietania na vysokých školách:

 • 28. februára 2018, 17:30 – 19:30: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 3278/6, Bratislava, miestnosť CH1-1
  So študentmi budú diskutovať:
  - Petra Slezáková, Zero Waste Slovakia
  - Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
   
 • 7. marca 2018, 15:00 – 17:00: Ekonomická fakutla TUKE, Němcovej 32, Košice, Prednášková miestnosť ZP2
  So študentmi budú diskutovať:
  - Petra Slezáková, Zero Waste Slovakia
  - Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
    
 • 13. marca 2018, 14:00 – 16:00: Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
  So študentmi budú diskutovať:
  - Martina Ľuptáková, projekt Kancel bez koša (CURAPROX Slovensko)
  - Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
   

Presný čas sa premietania na vysokých školách sa ešte môže zmeniť, preto si prosím overte pred konaním premietania presný čas na tejto webovej stránke.

Upozornenie: Bol opravený termín premietania pre verejnosť v Žiline na 22. marca 2018, pôvodne bol uvedený nesprávny termín 21. marca.

 

Podujatie pripravili Priatelia Zeme – SPZ.

Viac informácií:

Štefan Jančo, 0908 90 22 67, janco@priateliazeme.sk

 

 
 

 
 
Podujatie pripravilo občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ v rámci projektu Škola udržateľnosti.

 

Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ ďakujú za finančnú podporu od Európskej únie. Za obsah tohto podujatia a s ním súvisiace materiály zodpovedajú Priatelia Zeme – SPZ.V žiadnom prípade nereprezentujú oficiálne stanovisko Európskej únie, ktorá nezodpovedá za žiadne použitie informácií z tohto podujatia alebo s ním súvisiacich materiálov.