banner

Eugen Gindl: Karpatský thriller

There are no translations available. JANUÁR 2015: Slovenské národné divadlo hrá temne-satirickú hru Karpatský thriller, ktorá je založená na skutočnom prípade rozsiahlej korupcie v zdravotníctve kombinovanom s až tragickým zlyhaním médií. Napísal ju Eugen Gindl.

 

Zo sveta

Developed by JoomVision.com
Kongo: Ťažba koltanu v atmosfére teroru

Kongo: Ťažba koltanu v atmosfére teroru 

There are no translations available. Najväčšie ložiská koltanu sú v Austrálii, Brazílii, Kanade a v Kongu, kde sa predpokladajú aj jeho najväčšie svetové zásoby. Podiel Konga na svetovom trhu sa nedá presne vyčísliť, pretože ťažba väčšinou ručná, maloplošná, neraz ilegálna a vykonáva sa v brutálnych podmienkach. Preto sa pre koltan, ale aj cín, zlato a wolfrám, ktoré sa ťažia na východe Konga, vžilo aj označenie „krvavé nerasty“.

Dvojmesačník Aktuality

Priatelia Zeme-CEPA, občianske združenie

sídlo:

Nám. Pod krížom 65,976 33 Poniky - Ponická Huta, tel/fax: 048/ 419 3718, tel: 048/ 419 3719 alebo 419 37 18

pobočky:   Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel/fax: 048/ 412 3859
Karpatská 11, 811 05 Bratislava, tel./fax: 02/ 5244 2104
email: cepa@priateliazeme.sk