banner

Brutalita ako spojivo medzi biznisom a vládou

There are no translations available. OKTÓBER 2014: Zničená krajina a zbedačené komunity – to je spoločný menovateľ modernej ťažby minerálov a zrkadlo globalizovaného neoliberálneho systému, ktorý elite zabezpečuje privatizáciu ziskov z vyťažených minerálov a súčasne rozkladá negatívne dôsledky ťažby

 

Zo sveta

Developed by JoomVision.com
Uznanie odvážneho vystúpenia proti autoritárskej svojvôli

Uznanie odvážneho vystúpenia proti autoritárskej svojvôli 

There are no translations available. Jaromír Bláha, ktorý dve dekády principiálne chráni českú divočinu, a čerstvý riaditeľ Hnutí Duha Jiří Koželouh prevzali 8. októbra 2014  na ostrovčeku Mainau v Bodamskom jezere neďaleko Kostnice jednu z najprestížnejších európských cien za ochranu prírody za skvelé zásluhy v ochrane životného prostredia.

Dvojmesačník Aktuality

Priatelia Zeme-CEPA, občianske združenie

sídlo:

Nám. Pod krížom 65,976 33 Poniky - Ponická Huta, tel/fax: 048/ 419 3718, tel: 048/ 419 3719 alebo 419 37 18

pobočky:   Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel/fax: 048/ 412 3859
Karpatská 11, 811 05 Bratislava, tel./fax: 02/ 5244 2104
email: cepa@priateliazeme.sk